Boende


Alla deltagare kommer bo i en fantastisk kulturminnesmärkt gymnastiksal som ligger hundra meter från skateboardparken.

Utbildade fritidsledare från Karlshamns kommun finns på plats 24 timmar om dygnet.

Boendet kommer alltid vara låst för utomstående, varje deltagare kommer få ett eget nyckelkort.

Vi erbjuder även inlämning av extra värdefulla saker som vår personal förvarar åt dig.