Campledare

Personal

Personalen på vårt camp består av sex stycken anställda samt tre skateboardledare och fyra fritidsledare från Karlshamns kommun. Fritidsledarna kommer bo i samma byggnad som deltagarna och vara tillgängliga 24 timmar om dygnet.

Våra skateboardledare under campet

Dessa tre campledare är aktiva inom Karlshamns skateförening och brinner för skate och har varit med under skatecampen sen det startade. De kommer finnas på området under veckan.

Bild 1. Henric Persson

Bild 2. Dennis Kroon

Bild 3. Jean-Marc Soulet